NAAR MENU

Marketingmanager 3.0 kiest voor verrijking in communicatie

Gevestigde merken zien het resultaat van hun marketing investeringen van de afgelopen jaren langzaam verdampen. Marketeers worden steeds vaker geconfronteerd met dalende budgetten in een tegelijkertijd complexer wordende marktdynamiek. Het is niet zo verwonderlijk dat de gemiddelde arbeidsduur van de Chief Marketing Executive (CMO) is verkort naar een schrikbarende duur van 18 maanden.

Irrelevante marketingcommunicatie leidt tot onherstelbare merkschade

Er is sprake van een achterwaartse beweging in onze hedendaagse economie: de klant heeft de macht. Ze willen niet langer overstelpt worden aan een vloedgolf van niet relevante marketing boodschappen. De reclamevermoeidheid, als gevolg van onherkenbare massacommunicatie, neemt sneller toe dan dat menig marketingmanager erkent.

Marketing transformeert van kunst naar wetenschap

Sterke ontwikkeling ICT en internet

Uit onderzoek in 2006 blijkt dat de marketingstrategie in de afgelopen 20 jaar ingrijpend is veranderd. Twee decen­nia geleden werd in de VS 75% van het marketingbudget besteed aan massale advertentiecampagnes.